Free Template by iPage

Τα βιβλία στο σχολείο: Ακύρωση Δράσης

Published: Monday, 09 December 2019
Written by 4ο Δημοτικό Σχολείο Γρεβενών

Αγαπητοί γονείς κηδεμόνες

Σας γνωστοποιούμε πως η δράση «Τα βιβλία στο σχολείο» δεν θα υλοποιηθεί την

Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019 λόγω λειτουργίας του σχολείου ως εξεταστικού κέντρου.

Με εκτίμηση

 

Ο Δ/ντης του σχολείου

Νικ. Φ. Βουλογεώργος

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Published: Tuesday, 10 September 2019
Written by 4ο Δημοτικό Σχολείο Γρεβενών

ΑΓΑΠΗΤΟΙΓΟΝΕΙΣ- ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

               Με την ΥΑ. 217785/Δ1/18-12-2018 ΦΕκ 6014Β/2018και ΦΕΚ 56Β/2019 σας ενημερώνουμε ότι η              

               εκπαιδευτική δράση «Τα Βιβλία στο σχολείο» συνεχίζει να υλοποιείται και το σχολικό έτος 2019-20 στα    

             Δημοτικά Σχολεία της χώρας.

               Με τη συγκεκριμένη δράση καθιερώνεται η παραμονή των σχολικών βιβλίων των      

               μαθητών/τριών του Δημοτικού Σχολείου για τουλάχιστον δύο (2) Σαββατοκύριακα το μήνα,

               στο σχολείο. Τα βιβλία των μαθητών/τριών παραμένουν στο σχολείο την Παρασκευή, πριν    

              από το Σαββατοκύριακο που έχει αποφασιστεί από τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου,                

            έως τη Δευτέρα τις ακόλουθες ημερομηνίες.

Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος

Ιούνιος

11-10-19 8-11-19 6-12-19 17-1-20 7-02-20 13-3-20 3-4-20 8-5-20 5-6-20
27-09-19 18-10-19 22-11-19 13-12-19 24-1-20 21-02-20 27-3-20 22-5-20

 

Επισημαίνεται, ότι η παραμονή των βιβλίων στο σχολείο δεν αποτελεί μια συμβολική παρέμβαση, αλλά επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να μην ασχολούνται με την προετοιμασία μαθημάτων κατά τη διάρκεια αυτού του Σαββατοκύριακου.

Η οργάνωση της μελέτης των μαθητών και των μαθητριών, καθώς και ο χρόνος που απαιτείται καθημερινά για την υλοποίηση των κατ’ οίκον εργασιών αποτελούν ζητήματα που συνδέονται άμεσα με τη μάθηση, την ανάπτυξη και τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών. Το Υ.ΠΑΙ.Θ στο πλαίσιο αναβάθμισης της σχολικής ζωής και σύνδεσής της με την κοινωνική πραγματικότητα, εφαρμόζει τη δράση: «Τα βιβλία στο σχολείο».

Η δράση υλοποιείται με σεβασμό στις ανάγκες της παιδικής ηλικίας, με γνώμονα την πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών της σχολικής ηλικίας (συναισθηματική, κοινωνική και ψυχοκινητική) και με σκοπό να υποστηρίξει ουσιαστικά τον μειωμένο χρόνο δημιουργικής επαφής και επικοινωνίας γονέων – παιδιών.

Η συγκεκριμένη δράση συμβάλλει σε μια γενικότερη επανεκτίμηση της σημασίας και του ρόλου των εργασιών στο σπίτι σε σχέση με τον ελεύθερο χρόνο των μαθητών και των μαθητριών, καλύτερη εξισορρόπηση ανάμεσα στις εργασίες που υλοποιούνται στο σχολείο και στις κατ’ οίκον εργασίες. Σε καμία περίπτωση η υλοποίηση της δράσης δεν πρέπει να οδηγήσει σε μετάθεση των κατ’ οίκον εργασιών που συνήθως ανατίθενται το Σαββατοκύριακο στις άλλες μέρες τηςεβδομάδας.

Σημειώνεται τέλος ότι η πρωτοβουλία αυτή δεν ισοδυναμεί με εγκατάλειψη της μελέτης ή άλλων δημιουργικών εργασιών, τις οποίες οι μαθητές και οι μαθήτριες δύνανται να υλοποιούν κατ’ οίκον σε ατομική ή και ομαδική βάση, συνδυάζοντας ενίοτε τη διασκέδαση και το συνεργατικό πνεύμα με τημάθηση.

 

               Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Δ/ντη του Σχολείου ή τους εκπ/κούς των

             τμημάτων

Γρεβενά 10/9/2019

Με εκτίμηση

Ο Δντής του Σχολείου

Νικόλαος Βουλογεώργος

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Published: Thursday, 16 May 2019
Written by 4ο Δημοτικό Σχολείο Γρεβενών

Το κέντρο πρόληψης "Ορίζοντες" σας προσκαλεί για ενημέρωση στην αίθουσα εκδηλώσεων του 5ου Δημοτικού Σχολείου την Δευτέρα , 20 Μαΐου και ώρα 18.00 το απόγευμα με θέμα  "Η μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο ". Σας ευχαριστούμε θερμά!

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Published: Monday, 09 September 2019
Written by 4ο Δημοτικό Σχολείο Γρεβενών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Οι Σύλλογοι διδασκόντων του 4ου και 5ου Δημοτικού Σχολείου σας προσκαλούν στο ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς, που θα γίνει με τον αγιασμό στον αύλειο χώρο των σχολείων μας την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 9:00.

Τα βιβλία θα δοθούν την επόμενη μέρα

Οι Σύλλογοι Διδασκόντων του 4ου και 5ου Δημοτικού Σχολείου

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ ΕΤΟΣ 2018-19

Published: Thursday, 18 April 2019
Written by 4ο Δημοτικό Σχολείο Γρεβενών

Αγαπητοί γονείς-κηδεμόνες

Λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. 58167/Δ2/13-04-2018 Υ.Α. «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων» (Β΄ 1371), Διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ Β’ 1574 / 08-05-2018, σας ενημερώνουμε ότι στην Α΄ τάξη των Μουσικών Γυμνασίων εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι Δημοτικών Σχολείων, εφόσον επιτύχουν σε εξετάσεις που διενεργούνται για την επιλογή μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη των Μουσικών Γυμνασίων.

Για την εισαγωγή μαθητών στα Μουσικά Σχολεία (Γυμνάσια) για το σχολικό έτος 2019-2020, οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής μόνο στο Μουσικό Γυμνάσιο της περιοχής τους (σύμφωνα με τα συνημμένα) από τις 6 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2019. Οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών των Μουσικών Σχολείων Αττικής μαζί με την αίτηση στο Μουσικό Σχολείο οφείλουν να προσκομίσουν λογαριασμό ΔΕΚΟ ή άλλο αξιόπιστο αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η διεύθυνση μονίμου κατοικίας τους.

Η   διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί τις εργάσιμες ημέρες από 19 έως 24 Ιουνίου 2019 και θα ξεκινήσει ταυτόχρονα σε όλα τα Μουσικά Σχολεία την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019

και ώρα 10.00 π. μ. με τη γραπτή εξέταση των υποψηφίων [ακρόαση ηχητικού δίσκου (cd)]. Σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι αίθουσες ή η υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου για την ταυτόχρονη διενέργεια της γραπτής εξέτασης όλων των υποψηφίων, η εξέταση πραγματοποιείται διαδοχικά ανά ομάδες υποψηφίων με ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου, έτσι ώστε οι ομάδες να μην έρθουν σε επικοινωνία μεταξύ τους μέχρι το πέρας της γραπτής εξέτασης όλων των υποψηφίων. Μετά την ολοκλήρωση της γραπτής εξέτασης η διαδικασία εισαγωγής θα συνεχιστεί την ίδια ημέρα με την εξέταση των υποψηφίων από την αρμόδια επιτροπή. Αναλόγως του αριθμού των αιτήσεων η διαδικασία της εξέτασης των υποψηφίων από την αρμόδια επιτροπή δύναται να διαρκέσει έως τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019.

Για το πρόγραμμα των εξετάσεων, τα θέματα των εξετάσεων, τη βαθμολόγηση και τις εγγραφές των μαθητών ισχύει η με αρ. πρωτ. 58167/Δ2/13-04-2018 Υ.Α. «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων» (Β΄ 1371), Διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ Β’ 1574 / 08-05-2018.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Μουσικά Σχολεία της περιοχής τους.(ΣΙΆΤΙΣΤΑ 2465023461

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Published: Monday, 20 May 2019
Written by 4ο Δημοτικό Σχολείο Γρεβενών

Λόγω μη ικανοποιητικής  προσέλευσης το κέντρο πρόληψης "Ορίζοντες" σας προσκαλεί,εκ νέου,  για ενημέρωση στην αίθουσα εκδηλώσεων του 4ου και 5ου Δημοτικού Σχολείου την Τετάρτη , 29 Μαΐου και ώρα 18.00 το απόγευμα με θέμα  "Η μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο ".

Σας ευχαριστούμε θερμά!

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ ΕΤΟΣ 2018-19

Published: Thursday, 18 April 2019
Written by 4ο Δημοτικό Σχολείο Γρεβενών

Αγαπητοί γονείς-κηδεμόνες

Λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. 61178/Δ2/18-04-2018 Υ.Α. «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων» (Β΄ 1375) σας ενημερώνουμε ότι στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι Δημοτικών Σχολείων, εφόσον επιτύχουν σε εξετάσεις που διενεργούνται για την επιλογή μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων.

Στα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια λειτουργούν τρεις κατευθύνσεις: α) Εικαστικών Τεχνών β) Θεάτρου-Κινηματογράφου γ) Χορού. Για την εισαγωγή μαθητών στα Καλλιτεχνικά Σχολεία (Γυμνάσια) για το σχολικό έτος 2019-2020, οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών από τις 6 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2019 υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο της περιοχής τους (σύμφωνα με τα συνημμένα), με εξαίρεση το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αθηνών για το οποίο οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Α’ Αθήνας (Χίου 16-18, Μεταξουργείο, στον 4ο όροφο). Σε περίπτωση που μαθητής επιθυμεί να είναι υποψήφιος σε δύο (2) κατευθύνσεις ο γονέας-κηδεμόνας του υποβάλλει διαφορετική αίτηση για κάθε κατεύθυνση. Οι γονείς-κηδεμόνες μαζί με την αίτηση στο Καλλιτεχνικό Σχολείο οφείλουν να προσκομίσουν λογαριασμό ΔΕΚΟ ή άλλο αξιόπιστο αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η διεύθυνση μονίμου κατοικίας τους.

Όσον αφορά την κατεύθυνση Χορού, οι γονείς/κηδεμόνες μαζί με την αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής πρέπει να προσκομίσουν Ιατρικές Βεβαιώσεις υγείας και καλής φυσικής/ορθοπεδικής κατάστασης από Παθολόγο/Παιδίατρο και από Ορθοπεδικό γιατρό, στις οποίες θα βεβαιώνεται η δυνατότητα φοίτησης των μαθητών στην κατεύθυνση Χορού των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων.

Για το πρόγραμμα των εξετάσεων, τα θέματα των εξετάσεων, τη βαθμολόγηση και τις εγγραφές των μαθητών ισχύει η με πρωτ. 61178/Δ2/18-04-2018 Υ.Α. «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων» (Β΄ 1375).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λ.Τ. Γέρακα, τηλ. 210-6616130

στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λ.Τ. Ηρακλείου Κρήτης, τηλ.2810-762610

στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λ.Τ. Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310-727341 στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λ.Τ. Κερατσινίου-Δραπετσώνας, τηλ. 210-4613060 στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λ.Τ. Περιστερίου, τηλ. 210-5743178 στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Κοζάνης, τηλ. 24610-99875

στη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Α’ Αθήνας, τηλ. 210-5226549 (για το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αθηνών)