ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ ΕΤΟΣ 2020-21

Δημοσιεύθηκε : Πέμπτη, 14 Μάιος 2020 Γράφτηκε από τον/την 4ο Δημοτικό Σχολείο Γρεβενών

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 35 της από 01-05-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90), οι αιτήσεις εγγραφών στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν από 15 έως 29 Μαΐου 2020.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 (α) του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142Α) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

https://docs.google.com/document/d/1ZPYgQRk4h6bMUhD_s_vV61BiLC5Ico_3QbS2ZqUZIHI/edit?usp=sharing

Οι μαθητές/τριες της Α΄ τάξης, μπορούν να εγγράφονται στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους συμπληρώνοντας το παρακάτω έντυπο:

Έντυπο «ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ

Πρόσθετα δικαιολογητικά κατά περίπτωση:

Εάν το παιδί πάσχει από χρόνια ασθένεια, σχετική ιατρική γνωμάτευση

Τυχόν διάγνωση από Κ.Ε.Δ.Δ .Υ. ή Αναγνωρισμένο Δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο

Δικαστική Απόφαση ή Ιδιωτικό Συμφωνητικό Επιμέλειας (σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εγγραφές απευθυνθείτε στον Διευθυντή στο τηλέφωνο 2462022578

από τις 9.00 ως τις 12.00π.μ

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 4ου Δ.Σ.

Περιλαμβάνει τμήμα της ανατολικής πλευράς της πόλης,

από την πλατεία 25ης Μαρτίου (ανατολικά),

νότια της Μ. Αλεξάνδρου,

δυτικά της Νίκης,

βόρεια της Κ. Ταλιαδούρη,

δυτικά της Δημοσθένους

και βόρεια της οδού Ειρήνης.

Στην ίδια σχολική περιφέρεια εντάσσεται και ο οικισμός Τσακάλια, καθώς και τα χωριά Μεγάλο και Μικρό Σειρήνι.

Εμφανίσεις: 159