ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ Ή ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Δημοσιεύθηκε : Πέμπτη, 26 Μάρτιος 2020 Γράφτηκε από τον/την 4ο Δημοτικό Σχολείο Γρεβενών

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ Ή ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Κατ’ εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων2016/679καιτουνόμου4624/2019),σαςενημερων́ουμεσχετικάμετην επεξεργασίατωνπροσωπικώνδεδομεν́ωνσαςαπότοΕλληνικόΔημόσιοόπως εκπροσωπείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως υπεύθυνο επεξεργασίας.Ταπροσωπικάσαςδεδομεν́α(e-mail)αποτελούναντικείμενο επεξεργασίας από τη σχολική μονάδα λόγω της ιδιότητά σας ως μαθητών ή/και γονεων́ ή κηδεμόνων και της σχέσης σας με το Ελληνικό Δημόσιο, είναι δε αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών και υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της εκπαιδευτικής δραστηριότητας κατά την περίοδο εφαρμογής των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού Covid-19 και την απαγόρευση διδασκαλίας με φυσική παρουσία. Επιπλέον, οι μαθητές κατά τη συμμετοχή τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση κοινοποιούν σε συνεργαζόμενους με το Υπουργειό Παιδείας και Θρησκευμάτων παρόχους υπηρεσιων́ πληροφορικής και διαδικτυακού χώρου, κατ’επιλογήντους,όνομαήόνομαχρησ́τη,αποκλειστικάπροκειμένουνακαταστεί τεχνικάδυνατήησύγχρονηεξαποστάσεωςδιδασκαλία,μεσ́ωτηςσχετικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων, και αποκλειστικά για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η ως άνω απαγόρευση, και εν συνεχεία θα διαγραφούν από τους εν λόγω παρόχους. Συστήνεται η σύνδεση των μαθητών μέσω λογισμικού πλοήγησης (browser) (και όχι μεσ́ωεφαρμογής).

Έχετε δικαιώ μα να λάβετε επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία. Σε περιπ́ τωση που τα προσωπικά σας δεδομεν́αυφισ́τανταιεπεξεργασία,εχ́ετετοδικαίωμαπρόσβασηςσταπροσωπικάσας δεδομεν́α,λήψηςαντιγράφουαυτών,διόρθωσηςανακριβειών,συμπλήρωσηςελλιπών προσωπικών δεδομένων, διαγραφής προσωπικών δεδομένων, διακοπής της επεξεργασίας τους, ληψ́ ης τους σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνωρίσιμη από μηχανήματα μορφη,́ διαβίβασής τους σε αλ́ λον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς αντίρρηση από το Ελληνικό Δημόσιο, διαβίβασής τους από το Ελληνικό Δημόσιο σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό,υποβολήςκαταγγελίαςστηνΑρχήΠροστασίαςΔεδομεν́ωνΠροσωπικού Χαρακτήρα,αντιτ́αξηςανάπάσαστιγμήστηνεπεξεργασιάτουςγιασκοπούς εμπορικής προώθησης. Υπενθυμίζεται ότι η καταγραφή της εικόνας ή της συνομιλίας άλλου προσώπου χωρίς τη συγκατάθεσή του είναι παράνομη και επισύρει ποινικές, διοικητικές και αστικές κυρώσεις. Ειδικά για τους ανηλίκους απαιτείται και η συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα του.

Για οποιαδήποτε απορία έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το Ελληνικό Δημόσιο ή/και τα σχετικά δικαιώματά σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας (e-mail επικοινωνίας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Εμφανίσεις: 213