ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ ΕΤΟΣ 2019-20

Published: Monday, 15 April 2019 Written by 4ο Δημοτικό Σχολείο Γρεβενών

Αγαπητοί γονείς- κηδεμόνες

Από την 6η έως την 20 Μαΐου θα πρέπει οι γονείς / κηδεμόνες να υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις εγγραφής στο δημοτικό σχολείο που ανήκουν σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας, προσκομίζοντας:

α) βεβαίωση φοίτησης από το Νηπιαγωγείο,
β) αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας τους μαθητή,

γ) το Ατομικό Δελτίο Υγείας μαθητή και

δ) το βιβλιάριο υγείας ή άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια. Στην περίπτωση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι γονείς/κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από Κ.Ε.Σ.Υ. ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη δημόσια αρμόδια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής.

Αιτήσεις εγγραφής δύνανται να υποβάλλουν και γονείς που διαμένουν εκτός σχολικής περιφέρειας, εφόσον στο σχολείο φοιτούν ήδη αδέλφια του προς εγγραφή μαθητή.

Tο πιστοποιητικό γέννησης για την εγγραφή μέσω του πληροφοριακού συστήματος του ΥΠΠΕΘ θα το αναζητήσει ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος του δημοτικού σχολείου.

Φέτος, στην Πρώτη Τάξη Δημοτικού Σχολείου θα εγγραφούν υποχρεωτικά παιδιά που γεννήθηκαν από 1-1-2013 μέχρι και 31-12-2013.

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 4ου Δ.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

 

Περιλαμβάνει τμήμα της ανατολικής πλευράς της πόλης, από την πλατεία 25ης Μαρτίου (ανατολικά), νότια της Μ. Αλεξάνδρου, δυτικά της Νίκης, βόρεια της Κ. Ταλιαδούρη, δυτικά της Δημοσθένους και βόρεια της οδού Ειρήνης.

Στην ίδια σχολική περιφέρεια εντάσσεται και ο οικισμός Τσακάλια.

Περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ

Με εκτίμηση

Ο Δ/ντής του σχολείου

Hits: 222