Οριστικό Ωρολόγιο Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα - Ισχύει από Δευτέρα 13-10-2014

Published: Monday, 13 October 2014 Written by 4ο Δημοτικό Σχολείο Γρεβενών

SchoolTimetable_8

Ισχύει από 13-10-2014 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Από τη Δευτέρα 13-10-2014 θα λειτουργήσει  το τμήμα του Ολοημέρου με τις διαθέσιμες ώρες των εκπαιδευτικών.

Λείπουν μόνο 2 ώρες Γερμανικά στην Ε΄Τάξη.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα:

 

 

A1 KANIAΣ 21          
ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΝΙΑΣ ΚΑΝΙΑΣ ΚΑΝΙΑΣ ΚΑΝΙΑΣ ΚΑΝΙΑΣ
ΚΑΝΙΑΣ ΚΑΝΙΑΣ ΚΑΝΙΑΣ ΚΑΝΙΑΣ ΚΑΝΙΑΣ
ΚΑΝΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΥ Ε.Ζ. ΚΑΝΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑΤ. ΑΓΩΓΗ
ΚΑΝΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΑΝΙΑΣ ΚΑΝΙΑΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΑΝΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΝΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΝΙΑΣ Ε.Ζ. ΤΣΟΚΑΛ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΝΙΑΣ
ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΝΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΝΙΑΣ
           
           
Α2 ΝΕΣΤΟΡΑ 21          
ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΕΣΤΟΡΑ ΝΕΣΤΟΡΑ ΝΕΣΤΟΡΑ ΝΕΣΤΟΡΑ ΝΕΣΤΟΡΑ
ΝΕΣΤΟΡΑ ΝΕΣΤΟΡΑ ΝΕΣΤΟΡΑ ΝΕΣΤΟΡΑ ΝΕΣΤΟΡΑ
ΝΕΣΤΟΡΑ ΝΕΣΤΟΡΑ ΝΕΣΤΟΡΑ ΝΕΣΤΟΡΑ ΝΕΣΤΟΡΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ ΝΕΣΤΟΡΑ ΝΕΣΤΟΡΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΝΕΣΤΟΡΑ
ΝΕΣΤΟΡΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΘΕΑΤ. ΑΓΩΓΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΝΕΣΤΟΡΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Ζ. ΤΣΟΚΑΛ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Ε.Ζ. ΤΣΟΚΑΛ ΝΕΣΤΟΡΑ
           
           
Β1 ΔΟΥΜΑ -21          
ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΥΜΑ ΔΟΥΜΑ ΔΟΥΜΑ ΔΟΥΜΑ ΔΟΥΜΑ
ΔΟΥΜΑ ΔΟΥΜΑ ΔΟΥΜΑ ΔΟΥΜΑ ΔΟΥΜΑ
ΔΟΥΜΑ ΔΟΥΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΔΟΥΜΑ
ΔΟΥΜΑ ΔΟΥΜΑ ΘΕΑΤ. ΑΓΩΓΗ ΔΟΥΜΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
ΔΟΥΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΟΥΜΑ ΔΟΥΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΑ ΔΟΥΜΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Ε.Ζ. ΤΣΟΚΑΛ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΔΟΥΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗ Ε.Ζ. ΤΣΟΚΑΛ
           
           
           
           
Β2 - ΜΙΧΑΛΟΓΙΑΝΝΗ          
ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΙΧΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΙΧΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΙΧΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΙΧΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΙΧΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΜΙΧΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΙΧΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΙΧΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΙΧΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΙΧΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΙΧΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΜΙΧΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΜΙΧΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΙΧΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΜΙΧΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΙΧΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΜΙΧΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΜΙΧΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΙΟΥ Ε.Ζ. ΘΕΑΤ. ΑΓΩΓΗ ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΙΧΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΜΙΧΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Ζ. ΤΣΟΚΑΛ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΜΙΧΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
           
           
Γ1 ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ -21          
ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ ΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ Ε.Ζ. ΤΣΟΚΑΛ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ ΑΓΓΛΙΚΑ ΘΕΑΤ. ΑΓΩΓΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
           
           
Γ2 ΤΖΙΝΤΖΙΛΙΔΑΣ -21          
ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΖΙΝΤΖΙΛΙΔΑΣ ΤΖΙΝΤΖΙΛΙΔΑΣ ΤΖΙΝΤΖΙΛΙΔΑΣ ΤΖΙΝΤΖΙΛΙΔΑΣ ΤΖΙΝΤΖΙΛΙΔΑΣ
ΤΖΙΝΤΖΙΛΙΔΑΣ ΤΖΙΝΤΖΙΛΙΔΑΣ ΤΖΙΝΤΖΙΛΙΔΑΣ ΤΖΙΝΤΖΙΛΙΔΑΣ ΤΖΙΝΤΖΙΛΙΔΑΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΖΙΝΤΖΙΛΙΔΑΣ ΤΖΙΝΤΖΙΛΙΔΑΣ ΤΖΙΝΤΖΙΛΙΔΑΣ ΤΖΙΝΤΖΙΛΙΔΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΛΕΞΙΟΥ Ε.Ζ. ΤΖΙΝΤΖΙΛΙΔΑΣ ΘΕΑΤ. ΑΓΩΓΗ ΤΖΙΝΤΖΙΛΙΔΑΣ
ΤΖΙΝΤΖΙΛΙΔΑΣ ΤΖΙΝΤΖΙΛΙΔΑΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΤΖΙΝΤΖΙΛΙΔΑΣ ΤΖΙΝΤΖΙΛΙΔΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΤΖΙΝΤΖΙΛΙΔΑΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
           
           
           
           
Δ1 ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ          
ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ
ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ
ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ
ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ
ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΘΕΑΤ. ΑΓΩΓΗ
ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΑΓΓΛΙΚΑ Ε.Ζ. ΤΣΟΚΑΛ ΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
           
           
Δ2 ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ          
ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΑ Ε.Ζ. ΤΣΟΚΑΛ
ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑΤ. ΑΓΩΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΑ
           
           
Ε1 ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΗΣ -21          
ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Ε.Ζ. ΤΣΟΚΑΛ ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΓΑΛ-ΓΕΡ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΑΤ. ΑΓΩΓΗ
           
           
           
           
Ε2 ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗ -21          
ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗ ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗ ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗ ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗ ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗ
ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗ ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗ ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗ
ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛ-ΓΕΡ ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗ ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗ ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗ ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗ ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗ ΘΕΑΤ. ΑΓΩΓΗ ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗ
Ε.Ζ. ΤΣΟΚΑΛ ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗ ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗ
ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗ
           
           
Στ1 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ -22          
ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΓΑΛ-ΓΕΡ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΘΕΑΤ. ΑΓΩΓΗ
ΓΑΛ-ΓΕΡ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
           
Στ2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ -21          
ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ Ε.Ζ.
ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΑΛ-ΓΕΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΓΑΛ-ΓΕΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΑΤ. ΑΓΩΓΗ ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
           
           
           
           
           
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ - ΓΟΥΛΙΑ -21          
ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
         
         
    Β2 Α1  
Β2 Α1   Α2 Β2
Α1 Γ1 Α1   Α2
Β1 Α2 Γ1 Β1 Β1
Γ1 Β1 Α2 Β2 Γ1
           
           
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ -21          
ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  ΣΤ1      
  Ε2      
Δ2 Δ1   Δ1  
Γ2 Δ2 ΣΤ1 Ε2 ΣΤ2
Ε1   Δ1 Γ2 Ε1
ΣΤ2   Δ2   Γ2
    Γ2 Δ2 Δ1
           
           
ΑΓΓΛΙΚΑ - ΧΑΤΖΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ -23          
ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
         
         
Β2     Γ1  
Α2 Δ1     Β1
Γ1 Α2 Γ2 Α1 Γ1
Δ1 Β1 Δ1 Β2 Δ1
Α1 Γ2 Γ1 Γ2 Γ2
           
           
           
           
ΑΓΓΛΙΚΑ - ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΙΑ -24          
ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
         
         
Ε2 Α1 Ε.Ζ. ΣΤ1 Ε1 ΣΤ2 Ε.Ζ.
Δ2 Γ2 Ε.Ζ.   ΣΤ1 Ε2
ΣΤ2 ΣΤ2 ΣΤ2 Δ2 ΣΤ1
ΣΤ1 Β2 Ε.Ζ. Ε2 Ε2 Ε1
Ε1 Ε1 Δ2 ΣΤ2 Δ2
           
           
           
           
ΜΟΥΣΙΚΗ - ΛΑΝΑΡΑ -8          
ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
         
         
    Β1    
      Β2  
    Β2 Α2  
    Α2 Α1  
    Α1 Β1  
           
ΜΟΥΣΙΚΗ - ΤΣΙΜΠΕΤΟΝΙΔΗΣ -8          
ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
         
         
Γ2        
ΣΤ2        
Ε2 Δ2      
Γ1 Ε1      
Δ1 ΣΤ1      
           
           
           
           
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΥ -23          
ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
         
         
        Ε2
Γ1 Γ1 Ε1 Ε1  
ΣΤ1 Β1 Δ2 Δ1 Γ2
Α1 ΣΤ2 Γ2 ΣΤ2 Δ2
Α2 Β2 Δ1 Ε2 ΣΤ1
           
           
           
ΓΑΛΛΙΚΑ ΚΑΣΙΜΑΚΗ -4          
ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
      1ο Κιβωτός
      1ο Κιβωτός
6ο Ε2 1ο 1ο Κιβωτός
6ο Ε1 1ο   Κιβωτός
  2ο      
Ε1 2ο 6ο 2ο  
Ε2 1ο 6ο 2ο  
           
           
ΓΑΛΛΙΚΑ ΛΙΤΣΑ -2          
ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
         
         
         
  ΣΤ      
        Ε
        ΣΤ
ΣΤ        
           
           
           
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΛΙΑΛΙΟΥ -4          
ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
         
         
  Ε2      
  ΣΤ      
         
Ε1        
ΣΤ        
           
           
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ -8          
ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
         
         
      Β1 Β2
        Α1
      Β2 Β1
      Α2 Α2
      Α1  
           
           
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΜΑΤΣΑΓΚΑ -8          
ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
         
         
    Ε1    
    Δ2    
    Γ1 ΣΤ1  
    ΣΤ2 Γ2  
    Ε2 Δ1  
           
           
           
           
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΕΛΗΑΓΓΕΛΟΥ -12          
ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
         
         
        Α1
    Β1 Γ2  
    Α2 Ε2 Δ1
    Β2 Δ2 ΣΤ1
    ΣΤ2 Γ1 Ε1
           
           
ΤΣΟΚΑΛΙΔΗΣ -11          
ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
         
         
         
         
  Ε1     Δ2
Ε2   Α1 Δ1 Γ1
Β1 Α2 Β2 Α2 Β1

 

Hits: 599