ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Published: Thursday, 21 April 2022 Written by 4ο Δημοτικό Σχολείο Γρεβενών

Με εμφανή την έλλειψη αισθητικών παρεμβάσεων στους εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους (στους διαδρόμους και στο χώρο στην είσοδο του σχολείου, όπου βρίσκεται και το κυλικείο)τους καθιστά απρόσωπους για παιδιά μικρής ηλικίας .Για το σκοπό αυτό υλοποιήθηκε η δράση « Βελτίωση, ανάδειξη και αξιοποίηση εσωτερικών χώρων του σχολείου μας»

Ειδικότερα τέθηκαν ως στόχοι :

Οι μαθητές μας πρωτοστάτησαν με τα έργα τους και πραγματικά έδωσαν άλλη πνοή με τα έργα τους και τη συνδρομή τους, τόσο ως προς τον εξωραισμό των χώρων αλλά κυρίως ως προς τη συμμετοχή τους , την ανάληψη πρωτοβουλιών και την ενίσχυση των δράσεων.

DSC04050

 DSC04052DSC04053DSC04054DSC04055DSC04056DSC04051

Hits: 6