Εκπαιδευτικές επισκέψεις στο ΜΥΛΟ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ (Τρίκαλα)

Δημοσιεύθηκε : Τετάρτη, 03 Δεκέμβριος 2014 Γράφτηκε από τον/την 4ο Δημοτικό Σχολείο Γρεβενών

Ο σύλλογος διδασκόντων αφού άκουσε την εισήγηση του Δ/ντή, είδε τις σχετικές διατάξεις του νόμου και ύστερα από συζήτηση

                                 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τη διδακτική  επίσκεψη στα Τρίκαλα στο Μύλο των ξωτικών, των μαθητών-τριών των παραπάνω τάξεων ως εξής:

  1. Ημερήσια Διδακτική Επίσκεψη  της Α΄, Β΄και Γ΄τάξης στις 8  Δεκεμβρίου  2014 με διαδρομή: Γρεβενά ? Τρίκαλα ?Γρεβενά, με συνοδούς τους δασκάλους των τμημάτων τους κ.κ. .  1) Κανιά Βασίλειο, 2) Νέστορα Θωμαή, 3) Δούμα Ελένη, 4) Μιχαλογιάννη Ιωάννα, 5) Κυριαζίδου Γεωργία, 6) Τζιντζιλίδα Δημήτριο.

Επιπρόσθετα συνοδοί ορίζονται οι: 1) Γούλια Κωνσταντία, 2) Χατζή Πετρούλα και 3) Αλεξίου Μαρία

    Αρχηγός της εκδρομής ορίζεται η κα. Κυριαζίδου Γεωργία.

            Ώρα αναχώρησης 08.15΄. Ώρα επιστροφής 17.00΄.

  1. Ημερήσια Διδακτική Επίσκεψη  της Ε΄και Στ΄τάξης στις 10  Δεκεμβρίου  2014 με διαδρομή: Γρεβενά ? Τρίκαλα ?Γρεβενά, με συνοδούς τους δασκάλους των τμημάτων τους κ.κ. .  1) Στουγιάννη Βασίλειο, 2) Γκουγκούδη Μαρία, 3) Κωνσταντινίδη Γεώργιο και 4) Σακελλαρίου Αθανάσιο

Επιπρόσθετα συνοδοί ορίζονται οι: 1) Αλεξίου Μαρία και 2) Βουβαλούδης Ιωάννης

    Αρχηγός της εκδρομής ορίζεται η κος. Στουγιάννης Βασίλειος.

            Ώρα αναχώρησης 08.15΄. Ώρα επιστροφής 17.30΄.

Εμφανίσεις: 395